Belevenissen vervolg

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

9 mei bijeenkomst

Ook nu weer hadden wij een besloten bijeenkomst georganiseerd en wel op zaterdag 9 mei. Dit is tevens ook de laatste bijeenkomst voor hen geweest. Ook nu bleek dat het veel moeite was om te komen gezien de hoge leeftijden die de oorlogsveteranen hebben. Dhr. Rehnsch kon helaas om gezondheidsredenen onmogelijk kon komen. Hij hoopte dit jaar nog te kunnen komen om zelf een bloemstuk te leggen voor zijn gesneuvelden kameraden, dat heeft niet mogen zijn. Hij had zo graag bij de 9 mei bijeenkomst aanwezig willen zijn. Hij was blij dat de bloemen namens hem zijn gelegd aan het monument.

Oorlogsveteraan dhr. Wim Rehnsch, is op 2 juni 2009, plotseling overleden. Hij was officier in de orde van Oranje – Nassau en drager van het Mobilisatie- oorlogskruis. Wij wensen vrouw en familie heel veel sterkte toe.

De 9 mei bijeenkomst was ook nu weer goed geslaagd. Het was prachtig zonnig weer en dhr. Prince was met de helikopter gekomen om de oude veteranen te verrassen met een rondvlucht over de Poeldonk en gemeente. Het was weer een prettig weerzien en de oude veteranen waren heel blij dat ze weer op de Poeldonk waren. Na ontvangst met koffie, koekjes en broodjes enz. gingen we, na lange tijd met elkaar gesproken te hebben dat veelal oorlogsverhalen ging, naar dhr. Prince om met zijn helikopter rondvluchten te maken. Dhr. Prince mocht met zijn helikopter op het landgoed, “stukje grasveld” van dhr. van den Biggelaar landen en heeft rondvluchten gedaan voor de uitgenodigde veteranen die bij de bijeenkomst waren. De 100 jarige heeft ook een rondvlucht over de Poeldonk meegemaakt. Ton bedankt dat jij dat voor de veteranen mogelijk maakte. Foto’s zijn hier te zien

Burgemeester Pommer hartelijk bedankt voor de optimale medewerking om de vergunning die nodig is zodat de helikopter kon landen en opstijgen. Door uw medewerking hebben de veteranen een bijzondere dag meegemaakt. De 100 jarige Piet Luteijn was geweldig blij nu over het gebied gevlogen te hebben waar hij 69 jaar geleden een zware strijd had meegemaakt. Ook de 92 jarige dhr. Kragting was in zijn nopjes dat meegemaakt te hebben.

Na al deze activiteiten gingen we naar het monument om onze gesneuvelden te gedenken om bloemen aan het monument leggen. De 100 jarige Piet dhr. Luteijn legde bloemen namens dhr. en mevr. De Langen –Döbken, uit Amerika. Dhr. van den Biggelaar legde bloemen namens dhr. Collet uit België, familie van Majoor Döbken. Dhr. Kragting had bloemen gelegd voor zijn Jan Jansen van Dam waar hij tijdens de dienstijd en in de mobilisatietijd goede kameraad mee was. Mevr. van Buuren legde bloemen namens, dhr. Rehnsch. Uit Den Haag, voor al zijn kameraden die sneuvelden tijdens de oorlog. Dhr. Prince legde bloemen aan het monument voor gesneuvelden en als dierbare herinnering. Albert Schuurmans legde bloemen namens Sjors van der Steen, uit Terneuzen.

Daarna hebben wij buiten in de zon, nog wat gezellig gepraat over diverse dingen. Ook over de oorlog hebben we veel gesproken. Ik, Martien, ben even met Piet Luteijn naar het huis van destijds slagerij Foolen geweest, waar hij zoveel meemaakte.

Deze keer was Piet erg geëmotioneerd, en zei; “Ik kan er niet zo goed meer tegen, dit is echt de laatste keer dat ik hier ben geweest, het is nu te zwaar voor mij geworden. Het is nu 69 jaar geleden en het is nu nog net alsof de strijd zojuist gebeurd is, zo vers ligt dat nog in mijn geheugen. Ik zie nu nog mijn kameraden die met handen omhoog door de Duitsers werden afgevoerd over het vlot dat over de Zuid-Willemsvaart ging. Ik heb ze nooit meer gezien of iets van gehoord.” Piet zei, dat hij ondanks dat het een zware dag was heel blij was dat hij voor de laatste keer op de Poeldonk was geweest.

Rond 18.00 uur zijn we gaan dineren bij Hotel Boer Goossens waar we heerlijk met elkaar tot in de late uurtjes hebben genoten. Het diner was aangeboden, door Frens en Mia van den Biggelaar, en wat was het heerlijk en gezellig onder elkaar. De veteranen waren rond 22:00 uur al huiswaarts gegaan en hebben een fijne dag gehad.

Eenieder bedankte dhr. Prince voor de rondvlucht met de helikopter, Dhr. en Mevr. van den Biggelaar voor het aangeboden diner, en ons voor het organiseren van de 9 mei bijeenkomst. Het was een mooie dag geweest. Al met al een geslaagd afscheid dat afgewisseld werd met flinke emoties.

Al is het nu de allerlaatste keer geweest dat de veteranen naar Den Dungen zijn gekomen om hun kameraden te gedenken, wij willen hen en iedereen die betrokken waren op deze dag bedankte voor de vriendschapsbanden door al die jaren heen.

We zullen zeker nog contacten houden met elkaar.

Foto’s van deze bijeenkomst kun je hier zien

Albert, Martien en Tiny.

 

Mondriaan

Op 12 mei, kwamen de jongeren van de Mondriaan college uit gemeente Oss, het oorlogsmonument bezoeken. Enkele foto’s die gemaakt zijn kun je hier zien.Er waren weer ruim 250 jongeren die per fiets een opdracht hadden om een samenvatting te beschrijven over de oorlogsgeschiedenis.

Al diverse jaren organiseren de docenten van de Mondriaan een fietstocht, waar de oorlogsmonumenten centraal staat. De fietstocht gaat vanaf Oss, via Geffen, Berlicum, Den Dungen (Monument Poeldonk) met als einddoel, naar de fuselierplaats kamp in Vught. http://www.nmkampvught.nl

Het oorlogsmonument op de Poeldonk, wordt regelmatig bezocht door diverse personen uit de gehele omtrek en soms wel door mensen die van ver weg komen. Zo worden er soms fietstochten georganiseerd en komen de deelnemers hier aan het Poeldonk monument om tevens even te rusten. Schoolkinderen zijn er dit jaar wat minder geweest dan andere jaren. De scholen in Den Dungen zijn niet op bezoek geweest, althans ik heb ze dit jaar niet gezien, dat is erg jammer.

Bezoek uit Portishead

Op 20 september 2009 kregen wij bezoek uit Engeland. Mevr. Mary Benham, uit het plaatsje Portishead was naar de Market Garden herdenking gekomen.

Een prachtig monument staat midden in ons dorp, en op 19 september had daar de herdenking plaatsgevonden bij de “Silent Wings.”

Mevrouw Benham werd vergezeld door dhr. en mevr. van de Put uit Den Dungen. Daar verbleef zij enkele dagen.

Foto’s bezoek aan Poeldonk monument zijn hier te zien.

 

 

Market Garden herdacht

DEN DUNGEN - Stichting Jumelage Den Dungen-Portishead zorgt zaterdag weer voor de herdenking van de Market Garden in Den Dungen.

Bij woonzorgcentrum De Donk zijn zaterdagmiddag zestig Engelse veteranen aanwezig om de herdenking luister bij te zetten. De plechtigheid begint om 16.00 uur bij het Silent Wings monument in het parkje voor het Dungense zorgcentrum in de Litserstraat. In hotel Boer Goossens wordt een tentoonstelling ingericht over de operatie Market Garden, die uitmondde in de slag rond Arnhem. Onderdeel ervan was echter ook de bevrijding van Den Dungen. Bij Boer Goossens is een aantal foto's, schilderijen te zien die met deze operatie te maken hebben. De tentoonstelling is alleen morgen te bezichtigen

Bron: Brabants Dagblad.

 

Tot zover mijn verhaal,

Martien Schuurmans

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:12

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.