Foto's 4-5-2007

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto's van de herdenking gehouden op 4 mei 2007

001. Albert en Rens met de voorbereidingen

002. Rens Vos bezig met klaarzetten stoelen

003. Jan Sanders, organiseerde samen met de gebr. Schuurmans deze herdenking

004. Geluidstechniek

005. Rob van Wijst

006. De kransen voor de bloemlegging

007. Mooi bloemstuk

008. Harmonieleden met de voorbereiding

009. Mevr. van Ommen, Dhr. M. vd. Hofstad en Dhr. W. v.d. Steen

010. IndiŽ-gangers, A. de Laat en G. v. Breugel

011. Rens Vos met zijn witte duiven

012. Pastor v. Beurden in gesprek met...

013. Wethouder Ben Leenen met zijn vrouw

014. Pastor v. Beurden hield een toespraak met memorandum

015. H. Verhagen met zijn ouderwetse vrachtfiets voor zijn saxofoon

016. Albert in gesprek Rien de Keijzer van Filmclub ' de Donk'

017. Harmonie Wilhelmina al 25 jaar bij de Herdenking

018.Er zijn inmiddels al heel veel bezoekers aanwezig

019. Filmclub 'De Donk'

020. Weth. B. Leenen hield een toespraak

021. Weth. B. Leenen -Kranslegging namens de gemeente

022. Weth. B. Leenen, na kranslegging

023. Veel toeschouwers bij de herdenking

024. Pastor v. Beurden

025. Pastor legt de krans namens de inwoners van Den Dungen

026. Een groet

027. Heren.vd.Steen en vd. Hofstad leggen de krans namens de IndiŽ-gangers

028. In gedachten bij hun kameraden die achter bleven in IndiŽ

029. Mevr. van Buuren legt de bloemen namens de nabestaanden van majoor DŲbken.

030. Mevr.v. Buuren

031. Mevr. v. Buuren

033. Twee minuten stilte

035. John vd. Aa speelt de Taptoe

036. Mevr. M Jennissen leest een gedicht voor

037. Rens en Evy laten duiven los tijdens 'Terang Bulan'

038. John en Marjolein vd. Aa spelen 'Terang Bulan'

039. De duiven zijn uit de mand

041. Harmonie Wilhelmina Den Dungen

042 Het Gilde brengt een vendelgroet

043. De bloemen

Na de herdenking

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:10

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.