Foto's Herdenking 2004

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Photo Gallery


 

Tiny vd Hofstad in gesprek met oud Indie ganger dhr. A. Hoes

Aankomst Oud-strijders Jan Scheele en Piet Luteijn - 4 mei 2004

Oud-strijders zijn na 64 jaar weer bij het cafeetje waar hun Majoor DŲbken zijn bevelen doorgaf

Hier heb ik in de nacht van 12 op 13 mei op de vloer geslapen, nu heb ik een heerlijk diner gehad, wat een verschil

Vlag al halfstok op 4 mei 2004, de voorbereidingen van de herdenking gaat zo beginnen

Harmonie Wilhelmina, links voorzitter Meulenreek, 2004

Harmonie Wilhelmina die voor de 21e keer bij de 4 mei herdenking aanwezig is

Ook de Dungense Gildebroeders zijn jarenlang bij de 4 mei herdenking aanwezig

Gilde Sint Catharina in de tuin bij het monunment

Pastor van Beurden openende in zijn toespraak de 4 mei herdenking met een toepasselijk welkomstwoord.

Wedh. J.v.d. Donk, doet de toespraak namens Gemeente Sint-Michielsgestel

Dhr. A.Hoes, heeft namens de IndiŽ gangers een toespraak gehouden

Piet Luteijn neemt gezien zijn leeftijd, 95 jaar, afscheid van de aanwezigen,vrienden en kennissen

Wedhouder J.vd.Donk legd namens de gemeente de bloemenkrans

Jan Scheele en Piet Luteijn leggen de bloemenkrans voor hun gesneuvelde kameraden

Jan Scheele en Piet Luteijn salueren voor hun gesneuvelden vrienden

Ook de IndiŽ gangers brengen een herdenkingsgroet aan hun gesneuvelden kameraden

Schoolkinderen leggen een bloemstuk namens de nabestaande van Majoor DŲbken

Pastor van Beurden legt de bloemenkrans namens de Parochie Den Dungen

Harmonie Wilhelmina brengt de vaandelgroet tijdens het spelen van Last Post

Trompetist dhr.Th. v. Alebeek brengt de 'Last Post' ten gehore.

Ook Gilde Sint Catharina brengt de vendelgroet tijdens het spelen van 'Last Post'

De genodigde luisteren naar het koor Vocalise

Oud-strijders en IndiŽ gangers laten witte duiven los

Ook de schoolkinderen Rens en Evy laten een mandje duiven los

Het loslaten van duiven door schoolkinderen Rens en Evy

Nog meer bloemen

Zelfs de schoolkinderen leggen rozen en 7 daarvan hadden gedichten voorgelezen tijdens de herdenking

Dhr. Kragting Uit Tiel legt rozen voor zijn gesneuvelde vriend, Jan Jansen van Dam.

De vele bloemen na de Herdenking 2004

Na de herdenking worden door de aanwezigen rozen aan het monument gelegd als eerbetoon voor onze gesneuvelden vrienden.

Ondanks dat het regenachtig en koud weer was, waren er veel bezoekers aanwezig.

Een schoolkind bedankt voor het loslaten van de duiven tijdens de herdenking

Monument, zomer 2004

Monument zomer 2004.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.