Welkomswoord

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Welkomstwoord door Pastor van Beurden,

Mogen wij u hier vanavond welkom heten, nu wij hier samen zijn bij het monument op de Poeldonk om de doden te herdenken die in de tweede  wereldoorlog  hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.

In het bijzonder wil ik welkom heten, voor diegene onder ons die bevriend zijn met onze oud-strijders en ook met de gesneuvelden in de tweede wereld oorlog, majoor DŲbken, sergeant Jan Jansen van Dam en soldaat Abraham van Lenten, familieleden van onze Dungense gestorvenen.

Welkom aan u allemaal, want dit is een bijzonder moment waarin we samen stilstaan welke een kostbare bezit het is, om te mogen en te kunnen leven in vrijheid.

Met dank aan al diegene die voor ons, hun leven hebben gegeven.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.