Foto's Herdenking 2003

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto's van de herdenking in 2003


 

Jan en Piet aan de Dungense brug waar zij op 11 mei 1940 ook waren 2003

Jan Scheele en Piet Luteijn aan de Z Willemsvaart bij Foolen

Piet en Jan hebben veel te vertellen over de gebeurtenissen hier op de Poeldonk

Piet Luteijn verteld over 12e mei, en hoe hij hier na de strijd terechtgekomen was

Vlag al halfstok op de avond van 4 mei 2003

Harmonie Wilhelmina weer aanwezig bij de Dodenherdenking op de Poeldonk

Pastor v. Beurden en wethouder V.d. Wassenberg na de toespraak

Wethouder. W.vd. Wassenberg legt namens de gemeente de bloemenkrans

Bloemenlegging door de IndiŽgangers

Pastor v. Beurden legt namens Parochie Den Dungen de bloemenkrans

Bloemenlegging namens nabestaande van Majoor DŲbken

Dhr.J. Scheele en P. Luteijn laten duiven los

Oud-strijders J. Scheele, P. Luteijn, IndiŽganger A. de Laat en Weth. W.vd.Wassenberg

Piet Luteijn en Jan Scheele planten een boompje. ter herinnering dat zij hier zijn geweest als oud-strijders

J.Scheele, P. Lutejn, Albert en Martien Schuurmans na het boompje planten

Omroep Brabant op bezoek aan het monument

Interview met de oud-strijders door een mederwerker van Omroep Brabant

Interview, met oud-strijders. i.v.m. oorlogs monumentenboek

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.