Klaas Kramer

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Beste Martien,

Bedankt voor u snelle reactie.

De brieven daar moet ik bepaalde fragmenten uit halen en nog op papier zetten die voor u van belang zijn. Dit neemt nog enige tijd in beslag vanwege het handschrift dat moeilijk is te lezen.

Hier alvast 3 foto’s zo als belooft.

 

Één groepsfoto tijdens de mobilisatie op de Generaal de Bonskazerne en foto van Klaas Kramer en één van het gebouw.
Groepsfoto op de voor grond 1e rij zittend links is korporaal Klaas kramer.
Tijdens de mobilisatie lag mijn opa met soldaat Smit in een mitrailleur/ mortierstelling ?, gericht op de stuw bij grave.
Toen de oorlog uit brak heeft mijn opa zich verplaatst van Grave naar Den Bosch vandaar naar Den Dungen vervolgens naar de
Brug van Keizersveer toen naar Drongelen en met 11 man aan gekomen in Gorinchem ( roxy theater).

Gegevens van mijn opa :

Klaas Kramer geboren. 6-07-1911 te Oudenhoorn overl. 14-08-1994 te Hellevoetsluis.

Militaire gegevens:

Rang: Korporaal.
Lichting: 1931-I-86.
Thuisbasis: Korenmarkt Kazerne in Bergen op Zoom.
Onderdeel: 14e regiment 3e bataljon 1e compagnie.

Ik hoop dat het de moeite waard is voor de site.

Met vriendelijke groet,

Tom van Doorn

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.