Bezoekers

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Bezoekers

Regelmatig komen er bezoekers bij het monument Poeldonk

Vaak zijn het toevallige passanten. Maar het komt ook voor dat men speciaal voor het monument naar Den Dungen is afgereisd.

001. Bermen gemaaid t.b.v. herdenking

002. Gemeente aan het werk

003. Gemeente in actie

Bezoek uit Portishaed

Bezoek uit Portishaed legt kruisje

Bezoek uit Portishaed op de foto

Bezoekers ook uit Canada

School kinderen, 't Kiemveld

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:06

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.