Mobilisatie

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

001. Groepsfoto, Bons kazerne Grave

002. Bons kazerne, midden met bril dhr. Rensch

003. Nog een foto

004. ijszagen Rivier de Raam

005. Staande aan stapel ijs, Li. Dhr. Rensch en Re. Driessen

006. Zie bovenaan uitgezaagde gezicht, met sigaret in het ijs

007. De Bons Kazerne 1939

008. Kazerne Bergen op Zoom, 1935

009. Bergen op Zoom, 1935

010. Bergen op Zoom. Rechts. C.A.Prince

011. Bergen op Zoom, 1935

012. Bergen op Zoom, 1935

013. V.d. Steen, Esharen 1- III-14- R.I.

014. Voorb.foto, Sjors. vd Steen

015. Li, majoor Döbken. Re. Kapitein Cappon

016. Luteijn Piet, Bergen op Zoom, 1928

017. Van der Steen, 1-III-14- R.I.

018. Sjors van der Steen, 1-III-14- R.I.

019. G.F.F.(Sjors) van der Steen, 1-III-14-R.I.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.