Sprokkels

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Sprokkels

Wim van der Steen uit de Hoek vertelt:

Nog tijdens de oorlog zijn er twee Zeeuwen, die mee hadden gedaan met de gevechten nabij de Poeldonk op 12 mei1940 en die vervolgens bij ons waren aangekomen voor burgerkleren, op bezoek geweest. Zij brachten de kleren terug die zij van ons thuis hadden meegekregen en vertelde dat de zwaargewonden Nederlandse militair, die zij in de hooimijt van Peter van Alebeek hadden neergelegd, nog steeds vermist was.

De hooimijt van Peter van Alebeek was later tijdens de gevechten in brand geraakt; er was niets over gebleven. Voor de twee Zeeuwse oud- soldaten stond het daarom vast dat hun zwaargewonde collega in de hooimijt was omgekomenen en dat het tot de grond toe afbranden van de hooimijt er debet aan was dat er niets meer van de soldaat teruggevonden was ťn dat hij derhalve nog als vermist vermeld stond.

 (Bron: Heemkundevereniging, Den Dungen, Boek: Toen kwam de oorlog, Den Dungen 1940-1945)

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:02

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.