Maria Wonder

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Het Maria wonder

In het huis van fam. v.d. Koevering, na de strijd. 12 mei 1940

 

Een klein huisje was het, van familie Grard van de Koevering en ook met rieten dak. Juist dit huisje was op 12 juni 1940, precies een maand na de voltreffer die het huisje te verduren kreeg, door een onbekende oorzaak geheel afgebrand. Op deze plaats gebeurde op de 12e mei 1940 een Maria wonder waar zovele mensen naar zijn wezen kijken.

Door de granaatinslag op de 12e mei was de woning flink beschadigd. Dat kwam omdat een van de bewoners, heel even wilden kijken hoe de toestand was rondom hun woning. Direct toen het gordijntje bewoog om door het raam te kijken, kregen zij zeer kort daarop een voltreffer. De voltreffer ging door de muur aan de zuidkant rakelings langs het Maria beeldje, (dat op een klein kastje stond) en verder door de kamermuur heen naar de stalgedeelte.

De familie was in huis en waren door de inslag ontzettend geschrokken door de klap die dat veroorzaakte. Het Maria beeldje bleef wonderwel onbeschadigd en het huisje (ook rieten dak) raakte gelukkig niet in brand. Verschillende mensen uit onze omgeving denken, dat het huisje op 12 mei 1940 tot de grond toe afbranden maar dat is niet zo.

Na de brand op 12 juni is direct gestart met het bouwen van een nieuwe boerderij. Na ruim vier maanden was deze boerderij al gereed en kreeg ook rode dakpannen. Deze woning is niet door de Wederopbouw gedeeltelijk betaald, dus is het geen oorlogshuis zoals vele onder ons denken.

Krantenknipsel mei 1940

“In de Meidagen van 1940 verspreidde zich het gerucht in Den Dungen dat er een wonder was gebeurd. In de boerderij van fam.van de Koevering was een Mariabeeld gespaard gebleven onder omstandigheden waarbij dit menselijkerwijs gesproken onmogelijk was. De boerderij was namelijk door kogels van mitrailleurs en geweren als doorzeeft. Zowel de muren als plafonds vertoonden   honderden gaten, zoals toenmalige Noord-Brabants Dagblad berichte.

Het was niet te begrijpen dat de bewoners, die in het achterhuis beschutting hadden gezocht het er heelhuids hadden afgebracht. Het opmerkelijkst waren de gaten die door een granaat van een anti-tank-geschut waren geslagen. De granaat boorde zich allereerst door een zijmuur. Daarna veranderde het projectiel in een hoek van negentig graden van richting, brak door de huiskamermuur en verliet het vertrek ruim een meter lager door de wand aan de overzijde.

Op de plaats waar de granaat de huiskamer binnenkwam stond een Mariabeeld. De stolp daarvan vloog door het geweld aan gruzelementen. Het Mariabeeld evenwel bleef zonder een spoor van schade staan.

Zeer veel mensen uit de omtrek zijn er in de meidagen naar gaan kijken. Ze zagen in de huiskamer het gat van ongeveer dertig centimeter doorsnee dat de granaat had veroorzaakt en vlak daarvoor het beeld van de H Maagd, volkomen gaaf. Misschien was het geen wonder, maar wonderlijk was het wel”.

(Brabants Dagblad,  zaterdag 3 Mei 1980)  

 

 

Dit Maria beeldje staat nog steeds op hetzelfde kleine kastje maar in een andere woning. Ik heb van de heer en mevrouw v.d. Broek – v.d.  Koevering enkele foto’s mogen maken van het Mariabeeldje, nu 64 jaar later.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:02

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.