Leeuw in vlammen

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Leeuw in vlammen

Intussen had ik informatie opgevraagd wat de betekenis is van de, “Leeuw in vlammen” zonder zwaard en kroon, die bijna overal te zien zijn bij boerderijen die herbouwd zijn.

Er zijn verschillende meningen hierover ontstaan. De ene landbouwer meende dat de Duitsers hun verplichte om de”leeuw in vlammen” in de muur van de woning te laten  metselen en vertelde ook dat, “de leeuw in vlammen” betekend, dat Duitse bezetter de Nederlandse leeuw had overwonnen en in vlammen opgegaan.

Terwijl een andere landbouwer mij vertelde, dat zijn ouders deze tegel “Leeuw in vlammen” in de jaren vijftig in de muur van hun boerderij hebben laten inmetselen. Het was dus niet verplicht  zei deze boer.

Via het internet vond ik een website waar de  “Leeuw in vlammen”  in voorkwam. Ik heb contact opgenomen en toestemming gevraagd om (een gedeelte) van dit onderwerp “Leeuw in vlammen” op mijn website  “monument Poeldonk”  te mogen plaatsen.

Leeuw in vlammen.

Je komt ze nog overal in Nederland tegen,  zo ook in Den Dungen. Huizen met de tegel. Vaak kniehoog naast de deur of ergens in de muur gemetseld, een leeuw zonder zwaard of kroon, herrijzend uit de vlammen.

Het verbeeldt de wederopbouw, nadat de oorlog een verwoestend spoor had nagelaten. Zonder koningin en leger werken aan de toekomst.

De leeuw heeft geen zwaard in zijn handen, omdat het leger verslagen was en draagt ook geen kroon, omdat de Koningin in Engeland zat.

In 1945 verscheen een postzegel van de Nederlandse Leeuw die de draak overwonnen heeft. Deze Leeuw heeft wel een zwaard in handen: het is een bevrijdingszegel.

Hoewel er in dezelfde periode ‘burgerhuizen’ werden gebouwd, zien we de tegel alleen op (voormalige)boerderijen. In mei 1940 werden verschillende boerderijen en woningen, door Nederlandse soldaten verwoest, om te zorgen voor een vrij schootsveld.

In de meidagen 1940,  werd o.a. een kop-hals-romp boerderij gebouwd naar een ontwerp van J. Heideman en A. Leusink. Zij waren verbonden aan het Bureau Wederopbouw Boerderijen

(Bron: Bert Rietberg, Stichting Grebbelinie.  http://www.grebbelinie.nl)

In Den Dungen zijn de boerderijen door de vijand in brand geschoten. Welke aannemer het is geweest die deze boerderijen in Den Dungen gebouwd heeft, kan ik tot op heden niet echt met zekerheid vaststellen.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:02

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.