Lkol E.H. Brongers

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Gesneuvelden 12 mei 1940

Geachte Heren,

Op Internet las ik met veel waardering Uw site "Gesneuveld". Op pagina 4 van 6 komen namen voor van op 12 mei 1940 gesneuvelde Duitsers bij Den Dungen. Enkele daarin genoemde gegevens zijn niet geheel in overeenstemming met mijn databank Gesneuvelde Duitse militairen mei 1940 en evenmin met het vermelde op hun graf te Ysselsteyn. Te Uwer informatie laat ik bedoelde afwijkingen hier in vetdruk volgen, waarbij ik tevens -eveneens in vet- hun militair onderdeel en hun grafnummer te Ysselsteyn vermeld.

1. Heinrich Devermann, geb 16-4-1910 uit Leipzig, Leutnant, 1/AA 254, graf CI-11

2. Gustav Schürmann, geb 23-9-1918 uit Bonneberg, Gefreiter, 1/AA 254, graf CI-12 (de vermelde geboortedatum is juist!)

3. Artur Degener, geb 4-6-1914 uit Sprockhovel, Unteroffizier, 1/AA 254, graf CI-13

4. Friedrich Hitzler, geb 10-11-1914 uit Welper-R, Gefreiter, 1/AA 254, graf CI-14

5. Arnold Kranz, geb 5-5-1914 uit Hamborn, Obergefreiter, 2/AA 254, graf CI-18

6. Hermann Altevogt, geb 29-7-1914 uit Enger, Obergefreiter, 1/AA 254, graf CI-20

7. Ferdinand Aulenkamp, geb 19-12-1914 uit Hittrup, Unteroffizier, Stab AA 254, graf CI-19

8. Hans Stassat, geb 4-6-1917 uit Altenessen, Obergefreiter, 1/AA 254, graf CE-5

N.B. Er is in mei 1940 niemand met de naam Gurt.Sonntag gesneuveld.

Wel een Werner Sontag, geb 12.8.1917 te Breslau, gesneuveld op 10 mei 1940 te Maastricht en aldaar begraven. Thans Ysselsteyn graf BZ-47. 

Toelichting: AA 254 is de Aufklärungs Abteilung (Verkenningsafdeling) van de 254e Divisie.

Het cijfer ervóór geeft de compagnie aan.

CI of CE is het vak op Ysselsteyn, het cijfer het grafnummer.

Een beschrijving van het gevecht vindt U in Deel 2 van mijn trilogie "Opmars naar Rotterdam", getiteld "Van Maas tot Moerdijk", op de pagina's 252-253.

 

Met vriendelijke groet,

Lkol b.d. E.H. Brongers

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:18

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.