Burgemeester

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

UITREIKING MOBILISATIEOORLOGSKRUIS OP 22 februari 2006

     Van harte welkom op het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland waar ik een groot gezelschap mag aantreffen ter gelegenheid van een heel bijzondere gebeurtenis

     Vanmiddag wordt liefst aan een 5 tal veteranen het mobilisatie oorlogskruis uitgereikt, het gebeurt niet zo vaak dat zoveel mensen tegelijk dat overkomt heb ik begrepen. Voor mij de eerste kennismaking met de MOK, voorheen heb ik diverse keren het verzetsherdenkingskruis en het draaginsigne gewonden mogen uitreiken

     De Inspecteur - generaal van de Krijgsmacht, ook Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal van Baal is hier aanwezig om straks de versierselen uit te reiken en ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat we dat allemaal bijzonder waarderen, zeker ook de grote betrokkenheid die u daarmee toont richting de veteranen die vanmiddag hier centraal staan

     U als eregast verwelkom ik dan ook graag, evenals de luitenant-kolonel Grims die u vergezelt. Ook verwelkom ik natuurlijk de heer van Ast uit Noordgouwe, de heer van der Hoek uit Ellemeet en de zoon van wijlen de heer C.A. Prince uit Zonnemaire, alle 3 dus inwoners van onze prachtige gemeente; daarnaast de heer de Jonge uit Wilhelminadorp, hier vlakbij en de heer Rehnsch uit Den Haag, zij zijn de 5 personen die straks centraal staan; ook de meegekomen familie van harte welkom

     Ook welkom veteranen die al eerder het MOK hebben mogen ontvangen en alle overige belangstellenden. Iemand die ik nog speciaal wil noemen is de heer Van der Weele uit Wissenkerke, voorzitter van de Kring Zeeland van de Bond van Oud-Stoot-Troepers, de BOSS. Hij kwam begin dit jaar bij mij en vroeg mijn medewerking voor de uitreiking van het MOK en de facilitering daarvan, er waren nauwelijks financiŽn en men wilde deze plechtige gebeurtenis toch graag op een representatieve plek, met andere woorden, burgemeester kunt u ons helpen

     Ik heb er geen seconde hoeven na te denken dat te doen, ik was onder de indruk van zijn bevlogenheid, zijn verhalen van de mobilisatie, de liefde waarmee hij sprak over zijn 3-14 regiment infanterie van toentertijd waarvan U allen deel uitmaakte, behalve de heer de Jonge, hij zat bij de grenadiers en jagers meen ik; ook sprak van der Weele indringend over zijn vrienden, eerdere uitreikingen van het MOK in de Marinekazerne in Vlissingen in 2003 aan onze inwoner de heer de Rijke uit Burgh-Haamstede, ook hier aanwezig

Voor ons als College van B en W stond vast dat de uitreiking met de volle medewerking van het gemeentebestuur zou kunnen plaatsvinden in deze Burgerzaal, de centrale plek van ons gemeentehuis en dat we dat graag zouden organiseren en hij op ons kon rekenen en uiteraard mijn aanwezigheid

In nauwe samenwerking tussen de heer Van der Weele en onze medewerkster Nannie Dorst is dat allemaal geregeld. Het zal voor de heer Van der Weele dan ook een enorme eer zijn dat de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht hier aanwezig is toen we erover spraken had hij dat absoluut niet verwacht en ging hij ervan uit dat ik als burgemeester de versierselen zou uitreiken

     De mobilisatietijd in augustus 1939 zal bij de oudere generatie zeker nog in het geheugen liggen, alle weerbare mannen tussen 18 en 35 jaar moesten hun gezin en baan in de steek laten en zich bij hun onderdeel melden, een emotioneel en ongewis afscheid tegen het licht van een volstrekt onzekere toekomst

    Van der Weele vertelde me over zijn 14 Regiment Infanterie dat was gelegerd in Grave en betrokken was bij de Peel-Raamstelling, over de pogingen de Raam ijsvrij te houden bij zeer strenge vorst, het vol spanning afwachten van wat komen ging, de 10e mei met de vele vliegtuigen en bombardementen, men moest zich gedwongen terugtrekken onder de druk van een grote Duitse overmacht achter de Zuid-Willemsvaart, commandant majoor DŲbken sneuvelde en nog enkele van de kameraden, de weerstand brak, vrienden die krijgsgevangen werden gemaakt, u hebt natuurlijk allemaal uw eigen persoonlijke herinneringen aan die verschrikkelijke tijd

     Het is zeer terecht dat sinds enkele jaren het MOK weer in ere is hersteld, nu zoveel jaren na dato. Er zijn nog steeds mensen, blijkt vandaag, die hun bijdrage aan de verdediging van ons land hebben geleverd en voor het MOK in aanmerking komen, al dan niet postuum. Velen dragen nog steeds herinneringen mee die niet meer vergaan en steeds levend blijven, daarvoor heeft u te veel meegemaakt

     Het is dan ook, zoveel jaar na dato, een terechte waardering voor U allen dat U dit Kruis nu mag ontvangen, als erkentelijkheid voor uw onvolprezen inzet

     Ik beschouw het als een eer dat het huis van de gemeente Schouwen-Duiveland vanmiddag het podium mag zijn van deze bijzondere erkenning en ik wens de gedecoreerden op voorhand proficiat

Ik wil dan nu graag het woord geven aan de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht, luitenant-Generaal van Baal

     Dank U

 

     Mr.JJPM Asselbergs,

     Burgemeester.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.