A. de Rijke

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Getuigen verhaal

Oud-militair De Rijke krijgt oorlogskruis

VLISSINGEN - Hoewel hij aanvankelijk weinig zin had in een medaille, draagt Bram de Rijke (84) uit Burgh-Haamstede het Mobilisatie-Oorlogskruis met trots. Gisteren kreeg hij in de Vlissingse Marinekazerne de onderscheiding opgespeld tijdens een bijeenkomst van de kring Zeeland van de Bond van Oud Stoot-Troepers (BOSS).

De Rijke maakte deel uit van het regiment 3-14 RI. Bij het uitbreken van de oorlog was hij gelegerd in de Peel-Raamstelling ten zuiden van Grave. In de vroege morgen van 10 mei 1940 begonnen de Duitsers daar hun hoofdaanval. Hij was een van de eersten die het bevel kregen om te vuren op de vijand.

Om 6.45 uur lieten de Nederlanders de brug bij Grave in de lucht springen, maar verderop wisten Duitsers, gekleed in Nederlandse uniformen, de brug bij Gennep in bezit te nemen. “De Nederlandse wachten hadden het te laat in de gaten. Ze werden overrompeld. Een gepantserde trein met Duitse soldaten kon achter de Nederlandse linies komen om zo de Nederlandse soldaten in de rug aan te vallenm”, bracht BOSS-voorzitter A. van der Weele in herinnering.

Het regiment moest zich terugtrekken achter de Zuid-Willemsvaart en werd later verspreid over de provincies Brabant en Zeeland. De Rijke moest de keukenwagen in veiligheid brengen. Bij Tilburg en later bij Breda kreeg hij te maken met een hevig bombardement. “Ik en een dienstmaat zaten bedolven onder de klei. We hebben ons er vanonder getrokken en ons uitgeschud als een hond en zijn verder gegaan.”

Via de Sloedam en Serooskerke kwam De Rijke uiteindelijk terecht in Oostkapelle waar hij strijd leverde met Duitse parachutisten. De militairen moesten zich uiteindelijk terugtrekken naar Vlissingen, waar zij overstaken naar Zeeuws-Vlaanderen. In Duinkerke belandde hij op een van de schepen die het Engelse leger hielp te ontsnappen. Helaas werd het schip door bommen zo beschadigd dat het naar een Franse haven moest en De Rijke alsnog in krijgsgevangenschap kwam. “De vliegtuigen vlogen eerst overdwars. Alle bommen vielen naast. Maar toen ze langszij kwamen, was het raak.” Driehonderd van de veertienhonderd manschappen overleefden de aanval.

De Rijke zat ongeveer twee weken vast in Saint Quentin. Na zijn vrijlating reisde hij met een colonne Nederlanders terug naar Zeeland. Het echtpaar De Rijke woont sinds twaalf jaar in Burgh-Haamstede, na eerder gewoond te hebben in Renesse, Rijswijk, Burgh-Haamstede, Scharendijke en Soesterberg. De Rijke is geboren in Capelle bij Zierikzee.  

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant - woensdag 9 april 2003

Door Ab van der Sluis

 Abraham de Rijke (Bram) is  op 29 november 2006, in de leeftijd van 87 jaar overleden.  

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.