Contacten met Dhr Goedegebuure

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Contacten met A.D. Goedegebuure.

Ik heb samen met enkele familieleden regelmatig contact gehad me de heer Goedegebuure. We gaan nog regelmatig de heer Goedegebuure met bezoekje verblijden. We praten dan regelmatig over de oorlogstijd. Maar ook en over het dorpje Den Dungen, waar hij nare maar ook goede herinneringen aan heeft bewaard.

Uit zijn brieven over al die jaren komen enkele gegevens tevoorschijn. Ik wil enkele stukjes uit zijn mooie bedankbrieven, aan mij gericht, vermelden.

Nog tijdens de oorlog kwam de heer Goedegebuure weer in Den Dungen terecht.

Dit kwam omdat de Zeeuwse bevolking in 1944 geëvacueerd was. A.D. was met zijn gezin voor 14 maanden, tot april 1945, bij Jet van Rokven, ondergebracht geweest. Bij Jet, die in  1941 getrouwd was met Wim van Grinsven, had hij een gastvrij onderkomen gekregen.

A.D. schrijft mij; “Zij waren voor mij, voor dit gedwongen verblijf, levenslang onvergetelijk."

Tot aan hun dood, in 1980 en 1985, hebben we daar veel goede vriendschap van ondervonden”.

In augustus 2000, schrijft de heer Goedegebuure mij een brief. (Samengevat).

“De video-opnamen die gemaakt zijn, waarop de herdenking 12 mei 1940 is gehouden, en waar het gevecht heeft plaats gehad op de Poeldonk, waren voor mij zeer duidelijk. Men ziet alles weer gebeuren zoals het dat gevecht heeft plaatsgevonden van minuut tot minuut. Daar uw ouders op die meidagen in dat grote huis woonde, hebben die ook met het gehele gezin, met kleine kinderen, bange dagen meegemaakt."

In een andere brief van oktober 2002, schrijft de heer Goedegebuure:

“Ondertussen is er veel gebeurd in deze eeuw (bedoeld vorige eeuw, MS) In de veertiger jaren de oorlog en in de vijftiger jaren de watersnoodramp waarbij het water over de dijk liep. Op veel plaatsen stond er 2 tot 3 meter water. Ik ben met mijn gezin toen geëvacueerd en ben in Den Dungen bij Jet van Grinsven geweest. Jet van Grinsven woonde toen op het Maaskantje tegenover een smit. Het heeft mij altijd verwonderd dat de Dungenaars, die woonruimte beschikbaar stelden, zonder te weten wie wij waren. Door al die jaren nadien hebben wij veel vriendschap gehad van familie van Grinsven en van familie van de Ven”.

Hij bedankte mij voor de videofilm die ik van de dodenherdenking in 2000 voor hem had gemaakt.

In 1985 was hij alleen, in 1990 en in 1995 heeft A.D. samen met de heer Jan Scheele, aan het monument op de Poeldonk, tijdens de herdenking de kranslegging mogen doen voor hun gesneuvelden makkers.

Een gezellige man, die jammer genoeg nu niet meer naar Den Dungen kan komen omdat zijn gezondheid dat niet toelaat.

Toch heb ik, maar ook de leden van de familie Schuurmans, mooie herinneringen aan deze bijzonder man, A.D. (Bram) Goedegebuure.

Wij wensen hem het beste toe.

Vandaag 9 december 2003 bereikte mij het bericht dat de Heer Goedegebuure op 90-jarige leeftijd is overleden. Dat hij ruste in vrede.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.