Herdenkingen

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

De eerste herdenking

Heel interessant was de eerste herdenking, die werd gehouden na de thuiskomst van alle Dungense IndiŽ-gangers. Deze herdenking werd gehouden op 20 mei 1951 en vond plaats op het Heilig Hartplein bij het monument waar de drie militairen lagen begraven die op 12 mei 1940 op de Poeldonk waren gesneuveld.

Op 3 augustus 1957 zijn de drie gesneuvelden militairen herbegraven en overgebracht naar het Ereveld te Loenen van de Oorlogs Graven Stichting (OSG) 

De gehele parochie, de gemeentelijke instanties, de middenstand en diverse verenigingen zoals Harmonie Wilhelmina, O.S.S. gymnastiek vereniging en K.A.J.-jongeren waren allen uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenking. (Fotoís hiervan zijn op deze website te zien). De IndiŽ-gangers legde de kransen voor hen die gesneuveld waren tijdens het verblijf in IndiŽ.

Aan de zuidkant van de kerkmuur van de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere zijn drie gedenkstenen aangebracht.

De eerste steen bevat de namen:

 • W. Kuipers, die sneuvelde als soldaat te Botosarie op Java op 24 december 1948
 • J. van Ham, gesneuveld op de Java zee.

Op diezelfde gedenksteen staan ook de namen van:

 • Majoor DŲbken
 • Jan Jansen van Dam
 • Abraham van Lenten

Deze drie militairen sneuvelden op de Poeldonk

 

Op de tweede gedenksteen staat:

Omgekomen in Duitsland

 • Joh. Steenbergen
 • Henr. van Lieshout
 • Andrť de Laat.

Op de derde gedenksteen staan de namen:

 • Adrianus de Laat
 • Martinus Sleutjes
 • Nellie Lamers

Zij kwamen in het dorp om het leven door het oorlogsgeweld.

De IndiŽ-gangers hebben regelmatig aan de kerkmuur herdenkingen gehouden. Een daarvan was op 17 maart 1979. Deze werd georganiseerd door Chris van de Laak (overleden 22 juni 1988) en Martien Broeren (overleden 25 januari 1986). Na de herdenking was er aansluitend een reŁnie georganiseerd. Beiden hebben ontzettend veel gedaan voor onze IndiŽ-gangers.

Deze reŁnie werd op die datum voor het eerst gehouden en was een geslaagde bijeenkomst. Die dag heeft Chris v.d. Laak genoten en is zijn droom toen bewaarheid geworden. Dit was ook gebleken na die reŁnie bijeenkomst op die zaterdagavond. Meerdere keren klonken de woorden: Terima kasi banjak. (Hartelijk dank).

Chris van de Laak kende ik persoonlijk heel goed omdat hij lid was van dezelfde politieke groepering als ik. Na de vergadering zat ik meestal bij Chris aan de bar om even wat na te praten. Soms ging het dan over IndiŽ waar hij zoveel had meegemaakt. Ik heb verschrikkelijke verhalen gehoord die vertelden over de jappenkampen, de Birma spoorlijn en wat er zo al meer gebeurde. Ik kon er met Chris goed over praten. Alhoewel, meestal hoefde ik alleen maar te luisteren.

Dikwijls heb ik gedacht, eigenlijk moest iedereen dat weten wat daar allemaal heeft afgespeeld.

Chris was een echte organisator die heel veel voor het Dungense verenigingsleven heeft gedaan.

Er zijn later meer reŁnies gehouden in de jaren daarop en wel op, 14 Maart 1992, 19 Maart 1994 en op 23 Maart 1996. Al deze reŁnies waren georganiseerd door Tien v.d. Hofstad met enkele medewerkers. Er zijn herdenkingen gehouden en tevens kransleggingen gedaan aan de gedenksteen bij de kerk.

Zelfs de M.P. was eens bij de herdenking aanwezig, om de kransen te bewaken.

De reŁnie van 1994 was bijzonder te noemen. Alle genodigden werden na de herdenking aan de kerk bij binnenkomst welkom geheten. Het gedenkboek van Tien v.d.Hofstad, ďDen Dungen in Nederlands Ė Oost-IndiŽĒ, is toen gepresenteerd. Waarnemend burgemeester Wil de Laat heeft toen een lange toespraak gehouden over diverse gebeurtenissen betreffende de IndiŽ-gangers, alsook over het boekwerk van dhr. Tien v.d.Hofstad. Foto's van deze reunie en herdenking zijn op deze pagina te bewonderen. Deze reunie werd mede mogelijk gemaakt door de geweldige bijdrage van Hotel Boer Goossens.

Tijdens de speech van burgemeester Wil de Laat werd Tien v.d. Hofstad veel lof toegesproken voor het vele werk wat hij had gedaan voor de IndiŽ-gangers.

In het bijzonder sprak de burgemeester over diegenen die van 1946 tot 1951 hun leven gewaagd hebben om anderen te bevrijden van onderdrukking. ďMen mag gerust weten, dat tussen maart 1942 en augustus 1949, 12600 Nederlanders zijn omgekomen in de kampen en door geweldĒ. Verder zei de burgemeester, ĒIk denk,dat ik Tien v.d.Hofstad moet danken voor de vele uren die hij hierin heeft gestoken. Daarmee heeft hij in ieder geval een stukje Dungense en Indische geschiedenis aan elkaar gevlochten. OPDAT NIEMAND VERGETE Ē

In 1994 heeft burgemeester W. de Laat op diezelfde reŁnie de ďdraaginsigne gewondenĒ uitgereikt aan de Dungenaar Harry Martens die gewond raakte tijdens de een gevechtshandeling in IndiŽ.

Tien van de Hofstad (hij was geen IndiŽ-ganger) heeft diverse boeken geschreven over IndiŽ en over wat daar gebeurde. Dhr. A. Hoes zei in een speech. ĒIk was erg verwonderd. Want diegene die het initiatief nam, dhr. v.d. Hofstad, heeft zelf geen stap in IndonesiŽ gezetĒ. Verder over het boekwerk; ĒNou v.d.Hofstad, je kunt dankbaar zijn voor wat je gedaan hebt, want het is werkelijk fantastischĒ.

Later is Tien v.d. Hofstad naar IndiŽ gegaan om de plaatsen te gaan bekijken waar de Dungense militairen zijn geweest. Hij ging de kampongs daar bezoeken en heeft veel informatie verzameld om weer een nieuw boekwerk zo compleet mogelijk te kunnen schrijven. Ook dat boekwerk was al snel niet meer verkrijgbaar.

Sinds 1982 is Tien ieder jaar op de 4e mei aanwezig om tijdens de herdenking samen met zijn IndiŽ-gangers, de bloemenkrans te leggen en hun gesneuvelden kameraden te gedenken.

Het is zijn werk en zijn leven.

Tien nog vele jaren wens ik je toe voor onze IndiŽ-gangers.

Met dank aan Tien van der Hofstad.

Klik hier voor een overzicht van de boeken die Tien van der Hofstad heeft samengesteld

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.