Programma 2010

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Dodenherdenking bij monument aan de Poeldonk

Met gesproken woorden, muziek en zang, stilte zullen we stil staan bij allen die voor onze vrijheid gestorven zijn, Aansluitend zal de kranslegging plaatsvinden.

Globaal programma 4 mei - aanvang 19:30 uur

  • Intro door Harmonie Wilhelmina
  • Openingswoord en memorandum door Pastor van Beurden
  • Toespraak names de gemeente
  • Zang door "Silence" Simone en Lenneke
  • Krans en Bloemenlegging
  • 2 minuten stilte
  • Taptoe
  • Vendelgroet door Gilde Sint Catharina
  • Wilhelmus door Harmonie Wilhelmina

Degenen die een roos bij het monument willen leggen, worden verzocht deze zelf mee te brengen

(tekst komt uit De Ware Jacob - Jaargang 37 nummer 7 - 10-23 april 2010)

Organisatie: het Oranje Comite

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:12

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.