Programma

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Volgorde bij de Kranslegging:

  • Burgemeester Pommer namens de Gemeente St. Michielsgestel
  • Jongeren leggen krans namens de oud -veteranen '40 Ė í45 (foto 34331)
  • Kranslegging door de IndiŽveteranen
  • Pastor van Beurden namens de parochie en de inwoners van Den Dungen
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:12

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.