Pastor van Beurden

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Toespraak met memorandum, door Pastor van Beurden

Van harte welkom, u allen bij deze dodenherdenking op een – voor Den Dungen historische plaats. Bijzonder welkom aan onze  oud-strijders, die hier ooit in de vuurlinie hebben gestaan, welkom aan de  Indië-gangers, welkom Harmonie Wilhelmina die voor de 25e keer hier aanwezig zijn, en het Gilde Sint Catharina.

Over vrijheid gesproken…

De afgelopen dagen waren er op de televisie weer wat films te zien over de oorlog en met name de Jodenvervolging. In die filmbeelden zag je Duitse soldaten een Joods getto binnenvallen. Mensen werden letterlijk hun huizen uitgeslagen en wie niet snel genoeg was kreeg ter plekke een genadeschot.

In de krant van afgelopen week las ik dat een bejaarde vrouw zwaar werd mishandeld toen ze in haar huis inbrekers op heterdaad betrapte en hoe het gooien van stenen naar rijdende auto’s leidde tot de dood van een oma..,  die terugkwam van de eerste communie van haar kleinkind.

Over vrijheid gesproken…

Overal waar mensen elkaar geweld aandoen, waar alleen het eigen IK telt ten koste van….overal waar haarden van onrust zijn en waar mensen niet vrijuit kunnen ademen,, wordt vrijheid geweld aangedaan.

Die egocentrische manier van doen staat haaks op de levenshouding van de mensen die wij vanavond herdenken. Zij gaven hun leven voor onze vrijheid, indachtig de woorden die we Jezus hoorden zeggen tijdens zijn afscheidsrede: “Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden”. Jezus kon zich zo vrij maken van zichzelf dat hij op de bres stond voor allen die geen leven hadden. En die zijn er helaas nog veel op onze aardbodem.

Het is goed om op een avond als deze even stil te staan bij de inhoud van die woorden, die ons oproepen tot respectvol en menswaardig handelen. Leven in vrijheid vraagt om een klimaat waarin mensen zich veilig en geborgen voelen.

Met respect willen we vanavond al diegene herdenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. We noemen de namen van:

 • Majoor Döbken
 • Sergeant Jansen van Dam
 • Soldaat van Lenten
 • Johannes van Ham
 • Wilhelmus Kuypers
 • Johan van Steenbergen
 • Henricus van Lieshout
 • André de Laat
 • Adrianus de Laat
 • Martinus Sleutjes
 • Nelly Lamers

De overleden Oud - Indië strijders en allen die ook nu hun leven hebben gegeven om elders in de wereld de vrede naderbij te brengen.

De vrijheid waarvoor zij op de bres stonden kan werkelijkheid worden als wij er een werkwoord van maken.

 

Pastor Van Beurden.       

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:10

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.