Pastor van Beurden

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Toespraak Pastor van Beurden.

Welkom u allen, welkom aan onze gasten die direct of indirect betrokken waren bij de strijd rond de Dungense brug, welkom aan de familieleden van hen, die het leven hebben gegeven als gevolg van het oorlogsgeweld…welkom bij deze dodenherdenking.

Vrijheid kost geboortepijn…is de eerste regel van een lied, dat roept om vrijheid…het is al 60 jaar lang een droomwens dat ons ”gevecht” om vrijheid ook werkelijk vrede brengt, vrede die verder reikt dan wat we noemen ”gewapende vrede”,  veeleer vrede, die ons van binnen raakt en daardoor echt en authentiek is.

Vrede en vrijheid: het zijn broze begrippen, omdat ze vragen om persoonlijke verantwoordelijkheid en die willen we wel eens ooit uit de weg gaan.

Tijdens de oorlog gingen velen die verantwoordelijkheid niet uit de weg… met gevaar voor eigen leven maakte ze waar wat we Jezus horen zeggen in het evangelie: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het redden.”

Velen hebben hun leven gegeven om vrede en vrijheid te redden… zij kwamen op voor het behoud van de waardigheid van iedere mens. Ze verloren hun leven om het te behouden. En daarom is het goed hun namen levend te houden… we noemen de namen van:

 • Majoor Döbken
 • Sergeant Jansen van Dam
 • Soldaat van Lenten
 • Adrianus de Laat
 • Martinus Sleutjes
 • Nellie Lamers
 • Johan Steenbergen
 • Henricus van Lieshout
 • André de Laat
 • Johannes van Ham
 • Wilhelmus Kuypers
 • En onze overleden oud-Indiëstrijders

Opdat wij niet vergeten…opdat wij onze verantwoordelijkheid leren dragen…opdat de droom van vrijheid en vrede werkelijkheid zal worden: daarom zijn wij hier vanavond.

Slot

Innerlijke rust en vrede….dat zijn de wezenlijke voorwaarden om in alle vrijheid te kunnen leven en werken. Innerlijke rust en vrede… wie dat van binnenuit ervaart zal nooit de duivelse wapens van haat en geweld ter hand nemen. Integendeel, waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Mogen allen die hun leven gaven voor onze vrijheid, niet voor niets gestorven zijn.

Dank u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.