Jan Sanders

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Hier onder de volledige tekst van het gedicht welke door de heer Jan Sanders tijdens de dodenherdeking van 2005 is uitgesproken.

 

12 mei 1940 op de Poeldonk

 De Nederlanders Eduard, Abraham en Jan,

sneuvelden hier voor hun vaderland.

Trouw aan de opdracht van regering en vorstin

Werden ze hier door de dood overmand.

 

De Duitsers Heinrich, Arthur en Friederich

en Arnold en nog vier Duitse soldaten meer,

zij werden naar het front gestuurd door hun FŁhrer.

Zij vonden hier hun veld van eer.

 

Zeven jaar later vertrokken Nederlandse soldaten

naar IndiŽ om dat voor ons te behouden,

wederom op bevel van regering en vorstin

die zij Ďtot in den doetí vertrouwden.

 

Nederlandse soldaten tegen Duitse aggressoren

met in het verzet de helden van ons land.

Indische vrijheidsstrijders tegen Nederlandse aggressoren,

verzetshelden of opstandelingen, bekeken vanuit ťťn kant.

 

Alleen de tijd vervaagt zwart en wit

en laat de mens zien in al zijn kleuren.

Nederlanders, Duitsers en IndiŽrs kunnen op de Poeldonk staan

om in gezamenlijk verdriet hun doden te betreuren.

 

Jan Sanders, Den Dungen

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.