Elsaline Muskens

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Gedicht" ď LittekenĒ

gemaakt door  Elsaline Muskens.

 

Iedereen heeft een litteken.
Groot of klein,
hoeveel pijn dat ook voor mensen kan zijn.
Sommige zijn herinneringen,
sommigen doen pijn.
Mensen hebben een hart waar die pijn in verborgen kan zijn.
Toch altijd blijven lachen,
want je leven is nooit voorbij.
Hoewel sommige mensen dat denken,
als ze iets dierbaars kwijt zijn.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.