Bram van der Steen

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Gedicht: ďEen littekenĒ

door Bram van der Steen

 

Ik heb een litteken
het gaat nooit meer weg
dat litteken komt door de oorlog
toen ik in een tuin stond
op de uitkijk naar de vijand

 

Als ik die zag moest ik schieten
vreselijk
ik lig er nog wakker van
of krijg nachtmerries
dan ben ik helemaal bezweet
ik vind dat erg lastig
het gaat nooit meer weg
dat vind ik nog het vervelendst

 

Maar het is ook goed
dan blijf je er aan denken
dat je het niet meer vergeet
het wordt wel minder
Maar het gaat nooit meer weg.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.