Foto's Jaren '70

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

De onthulling uitgevoerd door de burgemeester van Den Dungen

Monument met op de achtergrond Harmonie Wilhelmina

Foto tijdens het Wilhelmus. Op deze foto staat de burgemeester (Baron van Voorst tot Voorst) en zijn vrouw.

Zwart-Wit foto met kransen

Van links naar rechts: Jan van Zandbeek, Jos Schakenraad, Cees van Thiel, Mies Pennings, Zuster Cunera, Geert van Gestel, Driek Kappen en Huub Pijnappels

Van links naar rechts: een Journalist (?), burgemeester Baron van Voorst tot Voorst, Mevrouw van Voorst tot Voorst, Jan van Zandbeek, Jos Schakenraad en Cees van Thiel

Kleuren foto na de kranslegging in 1970

Dankbriefje van een van de aanwezigen

Foto gemaakt in 1975. Let eens op de achtergrond. De bomen en struiken zijn al flink groter geworden.

De voorzitter van de buurtvereniging "De Poeldonk", de heer Huub Pijnappels, tijdens zijn toespraak.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.