Medewerkers

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Disclaimer

Omhoog

Colofon ...wie werk(t)en er mee aan deze site!

 
Martien Schuurmans Initiator van deze site E-Mail Jan Homepage
Johan Minkels Webmaster E-Mail Jan Homepage
A.D. (Bram) Goedegebuure

*19-11-1913 - Ü 03-12-2003

Oudstrijder    
J. Scheele

 Ü 09-09-2007

Oudstrijder    
Jaq. van Eekelen Market Garden  
Frans v.d. Wal Fotograaf    
P. Luteijn

Ü 30-05-2010

Oudstrijder    
Tien van de Hofstad Schrijver over IndiŽ    
Dhr van der Steen Oudstrijder    
Jan Ondersteijn Bewoner Poeldonk    
Mathieu Smits Onderwijzer Basisschool 't Kiemveld & Fotograaf    
L. Kragting

Ü 28-12-2010

Oudstrijder    
Jos Korsten Onderwijzer Basisschool 't Kiemveld    
Twinformation Host deze website   Homepage

 

 

 Gebruikte boeken
 
Bekijk īt maar! Fotoboek Den Dungen Erwin Verzandvoort Drukkerij van Gerwen; eerste druk 1982  
Toen kwam de oorlog. Den Dungen 1940-1945 o.a. Jacques van Eekelen Heemkundevereniging "op die Dunghen"  
Ereveld Loenen, laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers Jan Heerze, Jack Kooistra, Johan Teeuwisse    
Verdediging van Noord - Limburg en Noord-Brabant      
Diverse boeken over Nederlands IndiŽ Tien v.d. Hofstad Eigen uitgave  
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:06

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.