Naschrift

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Naschrift

Alsnog bloemen gelegd.

Op zaterdag 21 oktober 2006, heeft dhr. Rehnsch uit Den Haag alsnog zijn bloemstuk kunnen leggen bij het monument. Hij had met zijn verjaardag van ons en enkele mensen die met hem meeleefden een mooi bloemstuk cadeau gekregen. Hij kon dan alsnog het bloemstuk leggen voor zijn commandant, majoor DŲbken. Hij was ontzettend blij en aanvaarde het cadeau. Vanaf nu kunnen dhr. Rehnsch en ik (Martien) die periode afsluiten.

Bedankt allemaal voor het mooie idee.

Hoe het in de toekomst gaat met de 4 mei herdenking weten wij nog niet. Wij zullen geen dodenherdenking meer organiseren. Wij geven de gemeente wel de medewerking om de dodenherdenking te organiseren op 4 mei zoals dat altijd al is geweest. Wij zullen zorgen voor elektriciteit en dat het er altijd netjes uitziet aan het monument.

Bijna alle oud-strijders hebben mij laten weten dat het voor hen niet meer mogelijk is om bij de 4 mei herdenking nog aanwezig te zijn. Hun leeftijd speelt mee, de oudste veteraan P. Luteijn is volgend jaar in de leeftijd van 98 jaar en de jongste 88 jaar. Voor de veteranen wordt het te zwaar om nog naar de herdenking te komen vanwege de verre reis naar Den Dungen. Het overnachten is ook te moeilijk geworden.

Het is heel belangrijk dat dodenherdenking op 4 mei zal blijven bestaan voor een groot aantal inwoners uit Den Dungen en omtrek. Denk aan de mensen die omgekomen zijn en aan het oorlogskind, http://oorlogskind.dnbmedia.com die zoveel hebben meegemaakt in hun gezin waar hun vader is gesneuveld of een der familieleden gestorven zijn door oorlogsgeweld. Wij mogen niet vergeten, daarom verwachten wij dat de gemeente hun verantwoordelijkheid neemt om de dodenherdenking op de Poeldonk steeds te doen plaatsvinden in de toekomst.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.